Informacije

Podaci o kompaniji i osnivaču

Kompanija BizCoords j.d.o.o. osnovano je osnivačkim aktom izjavom o osnivanju prostog društva sa ograničenom odgovornošću od 07.04.2021. na Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Detalji kompanije
Ime:
BizCoords j.d.o.o.
Sedište:
Miramarska cesta 107, 10 000 Zagreb
OIB:
HR 37706233216
Žiro račun:
Detalji o osnivaču
Ime i prezime:
Ivan Jašinski
OIB:
26942488251