Uslovi korišćenja

Opšti uslovi kupovine

Opšte odredbe

Sajt https://carmodelsshop.rs/ je u vlasništvu kompanije Car Models Shop j.d.o.o , Želingradska ulica I odvojak 2, 10410 Ribnica, Croatia, HR 37894942405. Korišćenje usluga i sadržaja veb stranice regulisano je ovim Uslovima korišćenja.

Uslovi korišćenja propisuju uslove i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korišćenje sajta https://carmodelsshop.rs/. Korišćenjem veb stranice, krajnji korisnici izjavljuju da su saglasni sa Opštim uslovima poslovanja i korišćenja i da su saglasni da koriste veb stranicu u skladu sa njima.

Svi materijali na sajtu https://carmodelsshop.rs/ su intelektualna svojina Car Models Shop j.d.o.o. i može se koristiti samo uz izričitu dozvolu nosioca autorskih prava i nosioca prava na zaštitni znak i/ili dizajn.

Svoje upite i komentare korisnik može slati u pisanoj formi, poštom ili e-mailom, a Car Models Shop j.d.o.o. poslaće pismeni odgovor poštom ili elektronskom poštom u zakonskom roku.

Osnovni pojmovi

U smislu ovih uslova prodaje, kupac je fizičko ili pravno lice koje naruči najmanje jedan proizvod preko sajta https://carmodelsshop.rs/, popuni tražene podatke i plati poručeni proizvod.

Ako se u podatke o kupcu unese podatak o pravnom licu, tada se kupac smatra pravnim licem, a fizičko lice čiji se podaci upisuju kao ovlašćeno lice kupca.

Lični podaci i poslovna sposobnost

Za ispravnu porudžbinu proizvoda, osoba koja ispunjava porudžbinu mora biti starija od 18 godina (poslovni kapacitet). Kupac je odgovoran za tačnost i potpunost podataka unetih prilikom registracije.

Zaštita ličnih podataka

Pod ličnim podacima smatraju se vaši identifikacioni podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje Car Models Shop j.d.o.o. uči tokom vašeg korišćenja Internet prodavnice.

Car Models Shop j.d.o.o. se obavezuje da koristi vaše lične podatke samo u svrhu identifikacije prilikom korišćenja Internet prodavnice, kako bi vam omogućio korišćenje svih opcija koje one pružaju, i čuvaće ih poverljivim, odnosno neće ih distribuirati, objavljivati, davati trećim licima na korišćenje ili učinite bilo koji drugi način dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez vašeg prethodnog pristanka.

Izjava o zaštiti i prikupljanju podataka o ličnosti i njihovom korišćenju

Car Models Shop j.d.o.o. obavezuje se da pruža zaštitu ličnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su neophodni za ispunjavanje naših obaveza; informiše kupce o korišćenju prikupljenih podataka, redovno daje mogućnost kupcima da biraju o korišćenju njihovih podataka, uključujući mogućnost da odluče da li žele ili ne da se njihovo ime ukloni sa lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi korisnički podaci se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ovi podaci potrebni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Car Models Shop j.d.o.o. a poslovni partneri su odgovorni za poštovanje principa zaštite privatnosti.

Elektronska komunikacija

Posetom stranica naše online prodavnice komunicirate elektronskim putem. Ovim prihvatate da svi ugovori, obaveštenja, saopštenja i drugi sadržaji koji vam se dostavljaju elektronski ispunjavaju zakonski okvir kao da su napravljeni u pisanoj formi.

Cena

Car Models Shop j.d.o.o. obavezuje se da jasno, vidljivo i čitko istakne visinu maloprodajne cene u skladu sa članom 7. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik“, br. 41/14).

Car Models Shop j.d.o.o. će periodično, u skladu sa svojom odlukom, stavljati određene proizvode u specijalnu prodaju po ceni koja je niža od cene ovih proizvoda u redovnoj prodaji, a takođe se obavezuje da će jasno i čitko označiti i označiti vreme trajanja akcije.

Nakon isteka perioda promotivne prodaje, kompanija Car Models Shop j.d.o.o. neće prihvatiti porudžbine pod uslovima istekle specijalne prodaje.

Dostupnost proizvoda

Zbog velikog broja porudžbina koje se predaju istovremeno na https://carmodelsshop.rs/, može se desiti da podaci o dostupnosti proizvoda nisu isti kao i stanje u magacinu.

Ukoliko naručeni proizvod nije dostupan u magacinu, Car Models Shop j.d.o.o. će obavijestiti kupca da proizvod trenutno nije dostupan, vremenski okvir u kojem je proizvod dostupan, a ujedno ponuditi mogućnost kupovine alternativnog proizvoda sa https://carmodelsshop.rs/ koji je dostupan za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti.

Redosled i trenutak zaključenja ugovora

Proizvodi se naručuju odabirom, korišćenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrovani ili neregistrovani korisnik. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe ceo proces naručivanja.

Plaćanje naručenih proizvoda može se izvršiti na sledeće načine:

  • Opštim plaćanjem / Virman / e-banking

U trenutku prijema porudžbine, Car Models Shop j.d.o.o. će obavestiti kupca elektronskim putem u obliku e-pošte da je porudžbina primljena ili da je proizvod uspešno naručen.

Ukoliko ne dobijete obaveštenje iz prethodnog stava, preporučuje se da proverite:

  • Da li je poruka u folderu neželjena pošta?
  • Da li je poštansko sanduče puno?
  • Bez obzira da li se artikli nalaze u korpi, a ako nisu, potrebno je ponoviti postupak naručivanja

Nakon preuzimanja pošiljke od strane dostavne službe, kupac će biti obavešten e-poštom da je pošiljka poslata.

U slučaju plaćanja putem e-bankinga i opšteg plaćanja, ugovor se smatra zaključenim u trenutku kada Car Models Shop j.d.o.o. primite potvrdu da je iznos porudžbine plaćen.

Ukoliko je proizvod naručen, a kao način plaćanja je izabrano elektronsko bankarstvo ili opšte plaćanje, Car Models Shop j.d.o.o. obavezuje se da rezerviše proizvod u magacinu za 3 radna dana, ne računajući subotu. Nakon 3 radna dana od prijema porudžbine, Car Models Shop j.d.o.o. ne garantuje dostupnost proizvoda.

Cena isporuke nije uključena u cenu proizvoda.

Cena isporuke je navedena na linku ISPORUKA u glavnom meniju na početku stranice.

Dostava se vrši u sve zemlje navedene u cjenovniku, za ostale zemlje možete poslati upit na info@carmodelsshop.rs. Informacije o uslovima isporuke i praćenju paketa možete pronaći na https://www.dpd.com/hr/hr/primanje-paketa/parcel-tracking/.

Ukoliko je kao način plaćanja izabrano plaćanje putem e-bankinga ili opšta uputnica, a Car Models Shop j.d.o.o. nema naručeni proizvod zbog nedostatka robe u magacinu, kupac će o tome biti obavešten u odgovarajućem roku i Car Models Shop j.d.o.o. u dogovoru sa kupcem vratiti uplaćena sredstva.

U slučaju gore navedenog plaćanja, kupac je odgovoran i snosi rizik za tačnost i istinitost dostavljenih podataka, s obzirom da Car Models Shop j.d.o.o. vrati sredstva u skladu sa dostavljenim podacima.

Izjava o bezbednosti plaćanja na mreži

Prilikom plaćanja u našoj veb prodavnici koristite CorvusPay – napredni sistem za bezbedno prihvatanje platnih kartica na mreži.
CorvusPay sistem obezbeđuje potpunu tajnost vaše kartice i ličnih podataka od trenutka kada ih unesete u CorvusPay obrazac za plaćanje. Podaci o plaćanju se prenose šifrovani iz vašeg veb pretraživača do banke koja vam je izdala karticu. Naša prodavnica nikada ne dolazi u kontakt sa potpunim informacijama o vašoj platnoj kartici. Takođe, podaci su nedostupni čak ni zaposlenima u sistemu CorvusPay. Izolovano jezgro nezavisno prenosi i upravlja osetljivim podacima, držeći ih potpuno bezbednim.

Obrazac za unos podataka o plaćanju je obezbeđen SSL transportnim kodom najveće pouzdanosti. Svi sačuvani podaci su dodatno zaštićeni enkripcijom, korišćenjem kriptografskog uređaja sertifikovanog u skladu sa standardom FIPS 140-2 Level 3. CorvusPay ispunjava sve zahteve vezane za bezbednost onlajn plaćanja koje propisuju vodeći brendovi kartica, odnosno posluje u skladu sa normom – PCI DSS Level 1 – najvišim bezbednosnim standardom industrije platnih kartica. Prilikom plaćanja karticama uključenim u 3-D Secure program, pored važnosti same kartice, vaša banka potvrđuje i vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Pay sve prikupljene informacije smatra poverljivim i prema njima postupa. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namenjene. Vaši osetljivi podaci su potpuno bezbedni, a njihovu privatnost garantuju najsavremeniji mehanizmi zaštite. Samo podaci neophodni za obavljanje poslova prikupljaju se u skladu sa propisanim zahtevnim procedurama za onlajn plaćanje.

Bezbednosne kontrole i operativne procedure koje se primenjuju na našu infrastrukturu obezbeđuju trenutnu pouzdanost CorvusPay sistema. Pored toga, održavanjem stroge kontrole pristupa, redovnim bezbednosnim nadzorom i detaljnim proverama radi sprečavanja ranjivosti mreže i planiranom implementacijom odredbi o bezbednosti informacija, oni trajno održavaju i poboljšavaju nivo bezbednosti sistema štiteći podatke vaše kartice.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja će se vršiti u hrvatskoj valuti. Iznos koji će biti na računu vaše kreditne kartice
naplaćeno dobija se konverzijom cijene u eurima u hrvatske kune shodno tome
aktuelni kurs Hrvatske narodne banke. Prilikom naplate kreditne kartice, isto
iznos se konvertuje u vašu lokalnu valutu prema kursu kreditne kartice
udruženja. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike od
originalna cena navedena na našoj veb stranici

Isporuka

Proizvodi se mogu naručiti za dostavu u Republici Hrvatskoj i drugim zemljama navedenim u cjeniku, prema uvjetima koji važe za svako područje isporuke.

Car Models Shop j.d.o.o. se obavezuje da isporuči naručeni proizvod u roku od:

  • 5 dana od dana zaključenja ugovora za robu na zalihama.
  • 15 radnih dana od dana zaključenja ugovora za dobra čiji je rok isporuke 15-20 dana.
  • za unapred poručenu robu, isporuka će biti u roku od 15 radnih dana od kada BizCoords dobije obaveštenje od dobavljača da je roba dostupna.

Isporuka se vrši u skladu sa uslovima korišćenja dostavne službe, a smatra se obavljenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi.

Ako se proizvod poslat kupcu ili primaocu vrati Car Models Shop j.d.o.o. jer dostavna služba nije uspela da izvrši isporuku, kupac će o tome biti obavešten e-mailom i biće mu ponuđena mogućnost ponovnog slanja.

Jednostrani raskid ugovora

Možete jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli da ostvarite pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora, morate nas obavestiti o svojoj odluci da jednostrano raskinete Ugovor pre isteka roka, nedvosmislenom izjavom poslatom e-poštom na adresu info@carmodelsshop.rs, u kojem ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, faks ili e-mail adresu, a možete koristiti i predloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Primer obrasca za jednostrani raskid ugovora

Ime, prezime i adresa potrošača ____________________

Za: Car Models Shop j.d.o.o., Želingradska ulica I odvojak 2, 10410 Ribnica, Croatia, +38599 – 220 – 0202, info@carmodelsshop.rs

_____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sledeće robe_________________, naručene/primljene ______________________

potpis potrošača (samo ako je ovaj obrazac popunjen na papiru)

Datum:

Potvrdu o prijemu izjave ili obrazac za jednostrani raskid ugovora, poslaćemo Vam bez odlaganja e-mailom.

Rok za jednostrani raskid je 14 dana od dana predaje robe koja je predmet ugovora Vama ili trećem licu koje Vi odredite, a koje nije prevoznik.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, a roba do tada nije poslata, vratićemo vam novac koji smo primili, uključujući troškove isporuke, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo primili vašu odluku da jednostrano raskinuti ugovor, osim ako niste izabrali drugu vrstu isporuke koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo ponudili,

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, a roba je poslata, vratićemo vam novac koji smo dobili, uključujući troškove isporuke, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo primili vraćenu robu, što morate pošaljite u roku od 14 dana od prijema, osim ako niste izabrali drugu vrstu isporuke koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo ponudili.

Povraćaj sredstava će biti izvršen na isti način na koji ste izvršili uplatu. U slučaju da pristanete na drugi način vraćanja uplaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u vezi sa povraćajem.

Povraćaj novca možemo izvršiti tek nakon što nam se roba vrati ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Smatra se da ste svoju obavezu izvršili na vreme ako pre isteka navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno licu za koje smo ovlašćeni da primi robu.

Direktne troškove vraćanja robe morate snositi sami.

Vi ste odgovorni za svako smanjenje vrednosti robe nastalo usled rukovanja robom, osim za ono koje je bilo neophodno da bi se utvrdila priroda, karakteristike i funkcionalnost robe

Potrošač nema pravo da jednostrano raskine ugovor ako:

Predmet ugovora je zapečaćena roba koja nije pogodna za vraćanje iz zdravstvenih ili higijenskih razloga, ako je otvorena nakon isporuke
predmet ugovora je lako kvarljiva roba ili dobra koja brzo zastarevaju

Nedostaci materijala i reklamacije proizvoda

Ukoliko kupac uoči materijalne nedostatke isporučenog proizvoda predviđene članom 401. Zakona o obligacionim odnosima i za koje odgovara Prodavac u skladu sa članom 400. Zakona o obligacionim odnosima, kupac može, prema članu 410. istog zakona:

1) zahtevati od prodavca da otkloni nedostatak,

2) zahtevati od prodavca da preda drugu stvar bez nedostataka,

3) izjavi da raskine ugovor (prema čl. 412 ZOO – ako je prethodno prodavcu dao naknadni odgovarajući rok za ispunjenje ugovora. Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako prodavac ga je, nakon što ga je obavestio o nedostacima, obavestio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja jasno proizilazi da prodavac neće moći da ispuni ugovor ni u kasnijem roku, kao i kao u slučaju kada kupac zbog kašnjenja prodavca ne može da ostvari svrhu zbog koje je zaključio ugovor).

Ukoliko prodavac ne ispuni ugovor u narednom periodu, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac može zadržati ako prodavcu bez odlaganja izjavi da drži ugovor na snazi.

Isto važi i u slučaju izvršenja sa nedostatkom obaveze, gde je izvršenje u određenom roku bitna komponenta ugovora.

Kupac gubi pravo na raskid ugovora zbog nedostatka stvari kada je nemoguće vratiti stvar ili je vratiti u stanju u kakvom ju je primio.

Međutim, kupac može raskinuti ugovor zbog nedostatka na stvari ako je stvar u potpunosti ili delimično uništena ili oštećena usled nedostatka koji opravdava raskid ugovora, ili usled događaja koji ne potiče od njega ili od svako lice za koje je odgovoran.

Isto važi i ako je stvar u potpunosti ili delimično uništena ili oštećena tokom ispunjenja obaveze kupca da predmet pregleda, ili ako je kupac potrošio ili promenio deo stvari u toku njene redovne upotrebe pre nego što je otkriven nedostatak. , a ako je oštećenje ili promena besmislena.

Kupac koji je zbog nemogućnosti da stvar vrati ili da je vrati u stanju u kom ju je primio izgubio pravo na raskid ugovora, zadržava ostala zakonom data prava zbog postojanja nekog nedostatka.

Nakon što kupac pošalje pisano obavještenje prodavatelju na e-mail adresu info@carmodelsshop.hr i ako se utvrdi da je reklamacija opravdana, Car Models Shop j.d.o.o. otkloniće nedostatak u skladu sa dogovorom sa kupcem.

Povraćaj prodavcu proizvoda sa uočenim nedostatkom kupac ostvaruje o trošku prodavca.

Sva roba koju prodajemo je pravilno uskladištena u originalnoj ambalaži.